Aloe vera och de nödvändiga polysackariderna

Vi lever i en fientlig omgivning, utan att vi egentligen tänker på det. Varje dag utsätts vi för potentiellt farliga gifter, sjukdomar, bakterier, virus och även celler inom vår egen kropp som under ogynnsamma förhållanden kan omvandlas till cancerceller. Kroppen degenererar i takt med vår allt ökade konsumtion av näringsfattig mat.

Som tur är har vi en försvarsmekanism mot sådana fiender. Det kallas immunsystemet och kroppens fortlevnad är i högsta grad beroende av att detta system fungerar väl. När immunsystemet sviktar så sviktar även vår hälsa, vi drar på oss infektioner och andra sjukdomar. Ett immunförsvar som går på högtryck, som till exempel under stress och andra former av påfrestningar, är i stort behov av ett konstant flöde av näringsämnen, annars kollapsar det till slut och vi blir svårt sjuka eller ”utbrända”.

Vitaminer och mineraler är av största vikt, men det finns även andra ämnen som är lika viktiga. Aloe vera tillgodoser en mängd av dessa ämnen och kan således stimulera immunförsvaret tillbaka till en optimal nivå.

Forskning visar att få växter klarar detta bättre än Aloe vera. Den innehåller de flesta, om inte alla, av de vitaminer, mineraler, aminosyror och andra otaliga ämnen, inklusive speciella, mycket viktiga sockerarter och enzymer som krävs för att kroppen ska fungera väl, så egentligen är den ett kosttillskott – en koncentrerad näringsjuice.

Det finns ingen växt som utsatts för så mycket forskning.

Skall man peka ut en ingrediens viktigare än de andra så blir det utan tvekan en sockerart som kallas mucopolysaccharider, även benämnt MPS. Poly- betyder många och hänför sig till den långkedjiga egenskapen hos sockerarten (sackariden). Sockerarten påverkar ej insulinhalten, snarare tycks den stabiliseras.

Man mäter MPS i mg/liter. Aloe vera innehåller mer MPS än någon annan känd växt.

Det är först på senare år som forskare börjat inse vilken stor roll MPS spelar i den mänskliga hälsan. De är lika nödvändiga för kroppen som tegelstenar är för ett tegelstenshus, säger forskare. Om man använder ett märke med låg halt av MPS så verkar det som Aloe veran inte har någon effekt. Och i den mån man inte fått ut något av sin Aloe vera så beror det antingen på detta eller att man inte tagit tillräckligt mycket. Enligt Aloe Science Council så bör man få i sig ca 1200 mg MPS per dag. Har man ett sjukdomstillstånd så bör man få i sig upp till 3000 mg. Man ser därför att det är viktigt att man får tag i en Aloe vera produkt med hög MPS-halt.

Aloe vera från kallpressade hela växter innehåller mest MPS. Vetenskaplig forskning har visat att mucopolysackariderna är mest koncentrerade alldeles innanför skalet, där det finns 200% mer MPS, och därför är juice från oskalade växter effektivare. Anledningen till att vissa enbart använder den inre gelén är att skalet innehåller vissa ämnen som bland annat är starkt laxerande. Den senaste tekniken för raffinering av Aloe vera kan dock effektivt filtrera bort dessa ämnen.

”Aloe vera är så effektiv i sitt naturliga tillstånd att det inte finns några anledningar att spendera tid och enorma summor pengar på att framställa en syntetisk version,”
– Bob Hayward,
som forskat i plantans historia

”den ökande användningen av Aloe vera är ett av de viktigaste stegen i människans historia vad det gäller sjukdomsbehandling.”
– Dr Reginald McDaniel,
forskare vid Medical Center

”Om Aloe vera upptäcktes idag, och dess uppseendeväckande botande egenskaper skulle undersökas korrekt, så skulle den hyllas som århundradets medicin,”
– Med. dr., fil. dr., Ivan E. Danhof,
en av världens främsta forskare på Aloe vera

Det är svårt att föreställa sig effekterna som en familj från liljeväxterna, besläktad med vitlök och lök, kan göra för människan. Men den mångtusenåriga erfarenheten ihop med dagens vetenskapliga forskning talar sitt tydliga språk.

MouthFood Aloe Vera tandkräm

Läs mer här

LÄS MER OM ALOE VERA OCH VÅR TANDKRÄM

Aloe vera och dess hälsofrämjande egenskaper

Aloe vera är en av de mest näringsrika växterna i världen och har använts i tusentals år.

Läs mer här

Naturligt friskare mun med Aloe vera

MouthFood Aloe Vera tandkräm har en positiv effekt på tandkött och slemhinnor. Den dämpar och lindrar inflammationer och hjälper även många som lider av Afte (munblåsor).

Läs mer här